Distrifood Dynamics maakt de markt transparant

Het team van Distrifood Dynamics is continu op zoek naar transparantie in de markt. Welke supermarkt wordt wanneer en waar geopend? Wat zijn de ontwikkelingen binnen een supermarktformule of -organisatie? Deze gegevens maken het werk voor onze klanten gemakkelijker. Om dit te bereiken, steunt ons redactieteam op 2 pijlers: media en contact met supermarkten op winkel- en organisatieniveau.

Media
In de vrije nieuwsgaring bekijkt het team dagelijks zoveel mogelijk online- en printmedia. Denk aan kranten, websites, nieuwsbrieven, vakbladen en  social media.

Uw privacy
Met het werk dat wij doen, respecteren wij uiteraard de privacy van bedrijven en personen die zijn opgenomen in onze database. Bovendien kan er altijd iets misgaan in de vastlegging en publicatie van onze gegevens. U heeft daarom recht op inzage, correctie van en verzet tegen de door ons vastgelegde gegevens.

Heeft u een vraag, opmerking of klacht? Neem contact met ons op via (088) 584 06 79 of via e-mail, distrifooddynamics@vakmedianet.nl